12 Aralık 2012 Çarşamba

12.12.12

     

      Bu gün milyonlarca bebek dünyaya gelecek , bu gün milyonlarca insan dünya evine girecek, nişanlanacak daha bir sürü tarihi birileri için anlamlı kılacak olay işte :) çünkü bu gün tarih 12.12.2012 yi gösteriyor ve buna benzer bir dizilimi biz yaştakiler falan tekrar göremeyecek muhtemelen. (tabi bir bilim adamı çıkıp ölümsüzlük iksirini buldum yada yaşlanma geciktirici iksirim var demezse) Bir daha   89 yıl sonra böyle bir dizilim olacak...

     Tabi bir çoğumuz için çok farklı bir gün olmayacak ama yinede  böyle bir dizilime şahitlik ettiğimiz için şanslı hissedeceğiz kendimizi , belki de umrumuzda bile olmayacak sıradan gelip geçen ömrümüzden eksilen bir gün işte diyeceğiz. ama ben yine de bu güne dair bir post yazmayı gerekli gördüm. Severim böyle anlara şahitlik etmeyi ve anısını bırakmayı bir yerlerde. Bu günüde Gördüm diyebilmek için elimin altında en güzel yer blogum'du tabi ki hemde sizlerle paylaşmış oldum. Peki sizce bir anlam ifade ediyor mu bu gün  ?

bir alıntıyla tamamlayacağım 12 ile çeşitli bilgiler buyrun ;

buradan alıntıdır

1) 12 sayısının gizemi, gökyüzündeki on iki yıldız grubundan (burcundan) geliyor; ama bu sayının asıl özelliği; 2, 3, 4, ve 6 rakamları ile bölünebilmesi ve eski çağlarda en çok kullanılan sayı birimi olmasıdır. 12 sayısı, bugün bile düzine adıyla sayı birimi olarak kullanılırken; katları olan 24, 60 ve 360 da zaman ve açı birimleri olarak kullanılıyorlar.
2) Bir çok mitolojide 12 tanrıya rastlamaktayız klasik yunan mitolojisinde Olympos dağında 12 büyük tanrı vardır bunlar;
 1. Zeus,
 2. Hera,
 3. Athena,
 4. Apollon,
 5. Artemis,
 6. Hermes,
 7. Hephaistos,
 8. Hestia,
 9. Ares,
 10. Aphrodite,
 11. Demeter,
 12. Poseidon
3) Hz  İsa'nın 12 havarisi vardır;
 1. Petros,
 2. Zebedin'in oğlu Yakup,
 3. Yuhanna,
 4. Bartolomeus,
 5. Andreas,
 6. Filipus,
 7. Tomas,
 8. Alfeus'un oğlu Yakup,
 9. Yehuda (Taday)
 10. Yehuda (İskariyot)
 11. Matta
 12. ve Simun.
4) Şia da 12 imam vardır;
 1. Hz. Ali,
 2. Hz. Hasan,
 3. Hz. Hüseyin,
 4. Zeynel Abidin,
 5. Muhammed el-Bakır bin Ali Zeynelabidin,
 6. Cafer es-Sadık bin Muhammed,
 7. Musa el-Kazım bin Cafer,
 8. Ali er-Rıza bin Musa,
 9. Muhammed et-Taki bin Ali,
 10. Ali en-Nâkî bin Muhammed,
 11. Hasan el-Askeri bin Ali en-Nâkî,
 12. Muhammed el-Mehdi bin Hasan el-Askeri.
5) Güneş ve Ay'ı sayarsak 12 gezegen, eski medeniyetlerden beri biliniyor;
 1. Güneş
 2. Ay
 3. Merkür,
 4. Venüs,
 5. Mars,
 6. Dünya,
 7. Jüpiter,
 8. Satürn,
 9. Uranüs,
 10. Neptün,
 11. Plüton,
 12. Nibiru yada Marduk…
6) 12 Marduk gezegeninin dünyaya felaket getireceği...
7) Nostradamus'un son olarak 2012 için kehanette bulunması.
8) 12 Eylül darbesi 
9) Çin takvimi 12 hayvanlıdır;
Fare yılları. 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Boğa yılları. 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Kaplan yılları... 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Tavşan yılları... 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Ejderha yılları.. 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Yılan yılları. 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
At yılları. 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Koç yılları. 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Maymun yılları... 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Horoz yılları. 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Köpek yılları. 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Domuz yılları. 1947 1959 1971 1982 1995 2007 2019
10) Musevilik'te Hz. Yakup'un [İsrael] 12 oğlu (ve İsrail'in 12 kabilesi).
11- La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid), Arapça 12 harftir.
12) Bir yılda 12 ay vardır.
13) Astrolojide 12 burç vardır.
14) 12 sayısı, Kurân-ı Kerîm'de 4 defa geçiyor;
«(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.» (Bakara Suresi, 60)

«Biz onları (İsrailoğulları'nı) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu.» (Araf Suresi, 160)

«Andolsun, Allah İsrailoğulları'ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan 12 güvenilir-gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.» (Maide Suresi, 12)

«Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.»(Tevbe Suresi, 36)
15) Tapınak şövalyeleri, 12 kişiydi.
16) AB bayrağı, 12 yıldızdan oluşur.
17) İncil'de Meryem Ana'nın başında 12 yıldızlı bir taç olduğundan bahsedilir (vahiy12-1)
18) Hinduizm'de de Buda'nın da 12 öğrencisi olduğu söylenir.